Umurgas pamatskolas sporta zāles un tai pieguļošo telpu atjaunošanas būvprojekts

Būvprojekts, kurā esam veikuši apkures, ventilācijas un UK sistēmu būvprojekta izstrādes darbus. 

Darbi tika veikti laika posmā no 01.02.2018-01.05.2018